Telefony

Sekretariat Prezesa Zarządu   

tel. 74 865 10 60

e-mail: 

sekretariat@drogmost.com 

 

Wytwórnia Betonów

tel. 74 865 10 73

kom. 601 572 148

e-mail: 

betoniarnia@drogmost.com

 

Wytwórnia Mas Bitumicznych  

tel. 74 865 10 77

e-mail: wmb@drogmost.com     

 

Dział Sprzętu i Transportu

tel. 74 865 10 67

e-mail: bst@drogmost.com

 

Dział Kadr

tel. 74 865 10 64    

 

Dział Przygotowania Produkcji

tel. 74 865 10 66       

 

Dział Księgowości

tel. 74 865 10 69       

 

Dział BHP

tel. 74 865 10 72                                                                                                                                                                                                                                      

Wizyt:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 107849

Nasza oferta

Oferta PRD-M DROGMOST Sp. z o.o.:

 • kompleksowa budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg, ulic, obiektów mostowych oraz małej architektury drogowej
 • produkcja całego asortymentu mas bitumicznych na warstwy ścieralne, wiążące i podbudowy
 • produkcja betonów cementowych żwirowych i grysowych, gruntu stabilizowanego cementem, zapraw cementowych i podsypek cementowo-piaskowych
 • transport asortymentu betonowego betonomieszarkami samochodowymi wraz z rozładunkiem pompą o wysięgu 32 m według życzenia Zamawiającego
 • usługi skrapiania podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową
 • sprzedaż emulsji asfaltowej
 • sprzedaż kruszyw
 • usługi sprzętem budowlanym
 • przewozy przyczepami niskopodwoziowymi

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com